Incidentele publicaties

Naast deze opdrachtgevers is er door Tekstbureau ‘Emmm’ ook meegewerkt aan diverse incidentele publicaties. Hieronder zijn er een aantal vermeld.
50 jarig bestaan v.v. Hekelingen In 1995 bestond de voetbalvereniging Hekelingen vijftig jaar. In dat jaar zijn er op en rond het voetbalcomplex vele evenementen georganiseerd. Martin Marcus was één van de leden van de evenementen commissie.

 
Hekelingen is een kerkdorp met ongeveer 600 inwoners onder de rook van Spijkenisse op het eiland Voorne-Putten. Veruit de grootse vereniging op sportgebied is de lokale voetbalclub. Met een ledental van ver boven de 1000 leden was het in die tijd zelfs één van de grootste clubs in de hele regio Rotterdam. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit heeft de vereniging een speciaal boek uitgeven. Martin Marcus was de eindredacteur en heeft daardoor bijgedragen aan een uniek boekwerk, dat vooral door de (oudere) leden van de vereniging erg op prijs gesteld werd. Maar ook in het dorp vond het boek gretig aftrek. Verhalen over de oprichting en de geschiedenis zijn door auteur Jan Horstink opgetekend en verwerkt tot een leuk en leesbaar boek.

 

Business kroniek

 

Net voor de eeuwwisseling verscheen een uniek boek, dat boek besteedde uitgebreid aandacht aan vele bedrijven en ondernemers in de Regio Rijnmond. Maar ook de geschiedenis van deze turbulente regio werd uitgebreid beschreven.
Een speciaal boek dat bol staat van de artikelen over vele bedrijven van naam en faam. Maar er werd ook wel   degelijk aandacht besteed aan diverse opvallende ondernemers uit het MKB in de Rotterdamse regio. Martin Marcus heeft een belangrijke rol de samenstelling van dit boek gehad. Hij voerde voor de productie van dit unieke boek vele gesprekken met onder-nemers in de regio. Over deze interviews heeft hij diverse interessante verhalen geschreven, die in dit boek een plaatje gevonden hebben. Ook bij de uiteindelijke samenstelling van het dikke boek heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Na het verschijnen is dit boek als een bijzonder relatiegeschenk in de regio gedistribueerd. De ondernemers die in dit boek hun verhaal vertellen, hebben vele exemplaren naar hun relaties verstuurd.

Plaats een reactie

Comment