Ehhhm

In 1999 werd hij gevraagd om voor diverse magazines te gaan schrijven, maar dan moest er wel een eigen bedrijf komen. Martin ging langs bij het handelsregister om wat informatie te vergaren. De balie medewerker gaf die gegevens voortvarend en hij vroeg plotseling: “Hoe heet uw bedrijf eigenlijk?” Het ietwat verbaasde antwoord van de jonge ondernemer was: “Ehhhm,” want daar had hij niet over nagedacht. “Dat is een leuke naam!” zei de medewerker. “We noemen het Em!” “Nou laten we dan maar Emmm van maken,” zei de kersverse directeur. “Want dan zitten al mijn initialen er ook in.” Sinds die gedenkwaardige dag in 1999 is hij dus de trotste eigenaar van een eigen tekstbureau.